همکاری با شرکت داده وب یکی از تجربه‌های خوب من بود. دقت، تعهد، تخصص و سرعت پاسخگویی جزو ویژگی‌های تیمشون بود