همکاری با شرکت آترین داده وب و آشنایی با این مجموعه یکی از تجربه‌های خوب بنده بود. دقت، تعهد، تخصص و سرعت پاسخگویی جزو ویژگی‌ های شرکت داده وب است