از خانم خواجوی و تیم حرفه‌ای ایشان در شرکت دیجیتال مارکتینگ آترین داده وب بابت خدمات ارزشمندشان در زمینه‌ی ثبت شرکت و پلمپ دفاتر  بسیار سپاسگزارم. و همچنین از سرعت عمل و دلسوزی تیم ایشان ب بسیار متشکرم.